Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

nhà cái uy tín

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
92 149 ngày (29.80%) 171 lần ( 1.31%) 1.15 lần/ngày (114.77%)
10 137 ngày (27.40%) 157 lần ( 1.20%) 1.15 lần/ngày (114.60%)
46 134 ngày (26.80%) 151 lần ( 1.15%) 1.13 lần/ngày (112.69%)
34 133 ngày (26.60%) 150 lần ( 1.15%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
38 133 ngày (26.60%) 151 lần ( 1.15%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
64 132 ngày (26.40%) 152 lần ( 1.16%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
18 130 ngày (26.00%) 149 lần ( 1.14%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
40 129 ngày (25.80%) 150 lần ( 1.15%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
70 129 ngày (25.80%) 149 lần ( 1.14%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
54 128 ngày (25.60%) 144 lần ( 1.10%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
91 128 ngày (25.60%) 144 lần ( 1.10%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
12 128 ngày (25.60%) 145 lần ( 1.11%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
43 128 ngày (25.60%) 141 lần ( 1.08%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
31 128 ngày (25.60%) 141 lần ( 1.08%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
95 127 ngày (25.40%) 145 lần ( 1.11%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
13 127 ngày (25.40%) 144 lần ( 1.10%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
26 127 ngày (25.40%) 148 lần ( 1.13%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
41 126 ngày (25.20%) 148 lần ( 1.13%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
60 126 ngày (25.20%) 142 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
76 126 ngày (25.20%) 142 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
01 126 ngày (25.20%) 140 lần ( 1.07%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
66 125 ngày (25.00%) 140 lần ( 1.07%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
90 125 ngày (25.00%) 144 lần ( 1.10%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
71 125 ngày (25.00%) 145 lần ( 1.11%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
65 124 ngày (24.80%) 140 lần ( 1.07%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
20 124 ngày (24.80%) 138 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
77 124 ngày (24.80%) 138 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
94 124 ngày (24.80%) 141 lần ( 1.08%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
74 124 ngày (24.80%) 142 lần ( 1.08%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
79 123 ngày (24.60%) 142 lần ( 1.08%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
05 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
55 122 ngày (24.40%) 144 lần ( 1.10%) 1.18 lần/ngày (118.03%)
96 121 ngày (24.20%) 133 lần ( 1.02%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
04 120 ngày (24.00%) 139 lần ( 1.06%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
72 119 ngày (23.80%) 139 lần ( 1.06%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
25 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
53 118 ngày (23.60%) 130 lần ( 0.99%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
48 118 ngày (23.60%) 140 lần ( 1.07%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
67 117 ngày (23.40%) 131 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
68 117 ngày (23.40%) 139 lần ( 1.06%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
99 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 0.99%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
16 116 ngày (23.20%) 138 lần ( 1.05%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
42 116 ngày (23.20%) 135 lần ( 1.03%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
58 116 ngày (23.20%) 126 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
08 115 ngày (23.00%) 126 lần ( 0.96%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
93 115 ngày (23.00%) 133 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
33 115 ngày (23.00%) 134 lần ( 1.02%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
47 115 ngày (23.00%) 130 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
32 114 ngày (22.80%) 132 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
23 113 ngày (22.60%) 123 lần ( 0.94%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
57 113 ngày (22.60%) 127 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
36 113 ngày (22.60%) 123 lần ( 0.94%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
29 112 ngày (22.40%) 124 lần ( 0.95%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
97 112 ngày (22.40%) 128 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
17 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.97%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
56 112 ngày (22.40%) 125 lần ( 0.95%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
61 111 ngày (22.20%) 121 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
07 111 ngày (22.20%) 128 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
85 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 0.97%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
22 111 ngày (22.20%) 118 lần ( 0.90%) 1.06 lần/ngày (106.31%)
88 111 ngày (22.20%) 131 lần ( 1.00%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
19 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
37 110 ngày (22.00%) 120 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
30 110 ngày (22.00%) 127 lần ( 0.97%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
06 110 ngày (22.00%) 119 lần ( 0.91%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
35 110 ngày (22.00%) 127 lần ( 0.97%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
98 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
75 109 ngày (21.80%) 118 lần ( 0.90%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
50 109 ngày (21.80%) 127 lần ( 0.97%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
51 109 ngày (21.80%) 116 lần ( 0.89%) 1.06 lần/ngày (106.42%)
11 109 ngày (21.80%) 127 lần ( 0.97%) 1.17 lần/ngày (116.51%)
03 108 ngày (21.60%) 120 lần ( 0.92%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
28 108 ngày (21.60%) 123 lần ( 0.94%) 1.14 lần/ngày (113.89%)
63 108 ngày (21.60%) 118 lần ( 0.90%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
00 107 ngày (21.40%) 128 lần ( 0.98%) 1.20 lần/ngày (119.63%)
52 107 ngày (21.40%) 117 lần ( 0.89%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
15 107 ngày (21.40%) 131 lần ( 1.00%) 1.22 lần/ngày (122.43%)
44 107 ngày (21.40%) 129 lần ( 0.99%) 1.21 lần/ngày (120.56%)
83 106 ngày (21.20%) 113 lần ( 0.86%) 1.07 lần/ngày (106.60%)
09 106 ngày (21.20%) 118 lần ( 0.90%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
21 106 ngày (21.20%) 121 lần ( 0.92%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
39 105 ngày (21.00%) 120 lần ( 0.92%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
84 105 ngày (21.00%) 115 lần ( 0.88%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
82 105 ngày (21.00%) 122 lần ( 0.93%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
62 105 ngày (21.00%) 126 lần ( 0.96%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
02 104 ngày (20.80%) 121 lần ( 0.92%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
69 104 ngày (20.80%) 120 lần ( 0.92%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
80 104 ngày (20.80%) 117 lần ( 0.89%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
59 103 ngày (20.60%) 118 lần ( 0.90%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
24 103 ngày (20.60%) 120 lần ( 0.92%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
87 102 ngày (20.40%) 120 lần ( 0.92%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
89 102 ngày (20.40%) 118 lần ( 0.90%) 1.16 lần/ngày (115.69%)
27 102 ngày (20.40%) 116 lần ( 0.89%) 1.14 lần/ngày (113.73%)
49 102 ngày (20.40%) 122 lần ( 0.93%) 1.20 lần/ngày (119.61%)
14 102 ngày (20.40%) 112 lần ( 0.86%) 1.10 lần/ngày (109.80%)
73 102 ngày (20.40%) 113 lần ( 0.86%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
78 101 ngày (20.20%) 120 lần ( 0.92%) 1.19 lần/ngày (118.81%)
81 99 ngày (19.80%) 110 lần ( 0.84%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
45 97 ngày (19.40%) 111 lần ( 0.85%) 1.14 lần/ngày (114.43%)
86 86 ngày (17.20%) 104 lần ( 0.79%) 1.21 lần/ngày (120.93%)

https://msoxo.net/ - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
Liên kết : 567 Live, MMLive, chich live, cược bóng đá tại THABET, Đối tác Jun88, nhà cái new88, link bk8, SODO, kubet việt nam, Hi88
DMCA.com Protection Status | Copyright http://msoxo.net - 2018